OM FÖRENINGEN
Välkommen!

Välkommen som medlem i Hembygdsföreningen, både du som är åretruntboende och du som är fritidsboende eller gäst! Vi är en ideell förening och har ett hundratal medlemmar, de allra flesta permanentboende hushållen är med. Därigenom blir föreningen den naturliga representanten för nämdöskärgårdens åretruntboende i kontakter med olika myndigheter m.fl. Vi är också medlemmar i SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation) där vi har ett nära samarbete med skärgårdens andra öars intresseföreningar. Men vi tycker också att det är viktigt att företräda vårt områdes intresse även när det gäller fritidsboende och turister - allra oftast så har vi ju en gemensam syn! Som medlem blir du inbjuden till minst två möten per år, får nyhetsbladet NÄMDÖ NU, en uppdaterad hemsida och diverse andra informationsutskick. Du kan hyra hembygdsgården förmånligt och inte minst stöder du vårt viktiga arbete för Nämdös framtid. Årsavgift 150 kr/person. Pg 495 89 99-7.


Syfte
  • Värna om hembygdens miljö och kulturarv
  • Äga och förvalta Nämdö Hembygdsgård
  • Främja bygdens intressen, såväl inom kultur och miljö som näringsliv och övriga samhällsfrågor

Verksamhet
  • Hembygdsgården upplåts för uthyrningar av olika slag t.ex fest, konferens, kurser, bröllop, herr- och tjejmiddagar m.m.
  • Lägenheten i Hembygdsgården hyrs ut.
  • I hembygdsgården anordnas regelbundet sociala aktiviteter och evenemang såsom Nämdödagen, pubkvällar, filmtajm, föreläsningar m.m.
  • Ett antal bryggplatser i Sand hyrs ut.

Historia

Ursprunget till Nämdö Hembygdsförening benämndes först Nämdö Bygdegård (som senare döptes om till Nämdö Bygdegårdsförening). "Faddrar" till Nämdö Bygdegård/Bygdegårdsförening var Nämdö Kyrkoråd och Kyrkostämma, Nämdö Gymnastik- och Idrottsförening, Nämdö Kyrkliga Syförening samt Nämdö Rödakorskrets. 1977 skänkte Sigfrid Jonsson (1895-1983) två tomter på Ekholmen till föreningen. De såldes och finansierade på så vis byggandet av Hembygdsgården. Hembygdsgården byggdes delvis ideellt av bygdens egna hantverkare och stod klar för invigning sommaren 1988.


Stadgar


Styrelse Feb 2018

Göran Görsson Ledamot, ordförande
Christina Krook Ledamot, vice ordförande
Karin Kjellson Ledamot, sekreterare, kassör
Jon Fjärdhäll Ledamot
Stefan Walden Ledamot
Lars Haeggström Suppleant
Conny Mattsson Suppleant
Doris Eriksson Winroth Suppleant, adjungerad
Carina Öhman Suppleant, adjungerad
Olivia Källgren Av årsmötet adjungerad ungdomsledamot


Övriga funktionärer

Valberedning

Bibi Walden, sammankallande
Annika Wallin
Per Fjärdhäll

Revisorer

Ulf Haeggström
Folke Procopé
Urban Söderberg,
revisorsuppleant

Redaktion Nämdö Nu

Inga Winroth
Carina Öhman
Christina Krook


---   Första sidan  |   Om föreningen  |   Hembygdsgården  |   Nämdödagen  |   Nämdö NU  |   Kontakt- & sajtinfo  |   Nämdö HBF på FB ---


Senaste uppdatering: 2018-03-02
Ansvarig utgivare: Göran Görsson

© NÄMDÖ HEMBYGDSFÖRENING