OM FÖRENINGEN
Välkommen!

Välkommen som medlem i Hembygdsföreningen, både du som är åretruntboende och du som är fritidsboende eller gäst! Vi är en ideell förening och har ett hundratal medlemmar, de allra flesta permanentboende hushållen är med. Därigenom blir föreningen den naturliga representanten för nämdöskärgårdens åretruntboende i kontakter med olika myndigheter m.fl. Vi är också medlemmar i SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation) där vi har ett nära samarbete med skärgårdens andra öars intresseföreningar. Men vi tycker också att det är viktigt att företräda vårt områdes intresse även när det gäller fritidsboende och turister - allra oftast så har vi ju en gemensam syn! Som medlem blir du inbjuden till minst två möten per år, får nyhetsbladet NÄMDÖ NU, en uppdaterad hemsida och diverse andra informationsutskick. Du kan hyra hembygdsgården förmånligt och inte minst stöder du vårt viktiga arbete för Nämdös framtid. Årsavgift 150 kr/person. Pg 495 89 99-7.


Syfte
  • Värna om hembygdens miljö och kulturarv
  • Äga och förvalta Nämdö Hembygdsgård
  • Främja bygdens intressen, såväl inom kultur och miljö som näringsliv och övriga samhällsfrågor

Verksamhet
  • Hembygdsgården upplåts för uthyrningar av olika slag t.ex fest, konferens, kurser, bröllop, herr- och tjejmiddagar m.m.
  • Lägenheten i Hembygdsgården hyrs ut.
  • I hembygdsgården anordnas regelbundet sociala aktiviteter och evenemang såsom Nämdödagen, pubkvällar, filmtajm, föreläsningar m.m.
  • Ett antal bryggplatser i Sand hyrs ut.

Historia

Ursprunget till Nämdö Hembygdsförening benämndes först Nämdö Bygdegård (som senare döptes om till Nämdö Bygdegårdsförening). "Faddrar" till Nämdö Bygdegård/Bygdegårdsförening var Nämdö Kyrkoråd och Kyrkostämma, Nämdö Gymnastik- och Idrottsförening, Nämdö Kyrkliga Syförening samt Nämdö Rödakorskrets. 1977 skänkte Sigfrid Jonsson (1895-1983) två tomter på Ekholmen till föreningen. De såldes och finansierade på så vis byggandet av Hembygdsgården. Hembygdsgården byggdes delvis ideellt av bygdens egna hantverkare och stod klar för invigning sommaren 1988.


Stadgar


Styrelse (Feb 2017, uppd jan 18)

vakant Ordförande
Vidar Hjertö Ledamot, sekreterare
Christina Krook Ledamot, vice ordförande
Stefan Walden Ledamot
Carina Öhman Ledamot
Jon Fjärdhäll Suppleant
Conny Mattsson Suppleant
Doris Eriksson Winroth Suppleant, adjungerad
Karin Kjellson Av årsmötet adjungerad kassör
Olivia Källgren Av årsmötet adjungerad ungdomsledamot


Övriga funktionärer

Valberedning

Anne Horngren, sammankallande
Petter Öhman
Göran Görsson

Revisorer

Ulf Haeggström
Folke Procopé
Urban Söderberg,
revisorsuppleant

Redaktion Nämdö Nu

Inga Winroth
Carina Öhman
Christina Krook


---   Första sidan  |   Om föreningen  |   Hembygdsgården  |   Nämdödagen  |   Nämdö NU  |   Kontakt- & sajtinfo  |   Nämdö HBF på FB ---


Senaste uppdatering: 2018-01-09
Webmaster: Per Fjärdhäll
Ansvarig utgivare: Christina Krook

© NÄMDÖ HEMBYGDSFÖRENING